Nazwa usługi Cena usługi
Cyfrowe zdjęcie rtg zęba ­ wewnątrzustne punktowe 30 zł
Zdjęcie panoramiczne rtg ­ Pantomogram 70 zł
Zdjęcie cefalometryczne rtg ­ Telerentgenogram 70 zł
Tomografia komputerowa szczęki i żuchwy 300 zł
Tomografia komputerowa zębów ­ częściowa 150 zł
Tomografia komputerowa zatok 150 zł
Tomografia komputerowa stawów skroniowo ­ żuchwowych 150 zł