Nazwa usługi Cena usługi
Konsultacja implantologiczna 100 zł
Implant zęba 3000 zł
4 Miniimplanty 3M MDI 6000 zł + proteza
Korona porcelanowa na implantach 2300 zł, cyrkon+ 1000 zł
Korona pełnoceramiczna na implancie 3300 zł
Śruba gojąca dziąsło 200 zł 300 zł