Nazwa usługi Cena usługi
Konsultacja ortodontyczna 50 zł
Konsultacja z wyciskami i przygotowaniem pełnego planu leczenia 160 zł
Modele diagnostyczne 50 zł
Analiza zdjęć 50 zł
Aparat stały metalowy ( 1 łuk) 1600 zł
Aparat stały kosmetyczny ( 1 łuk) 2500 zł - 3000 zł
Wizyta kontrolna ( aparat stały) 150 zł
Wizyta kontrolna ( aparat ruchomy) 50 zł
Aparat retencyjny ( płytka) 350 zł
Aparat retencyjny stały 250 zł
Aparat ruchomy (płytka Schwartza) 500 zł
Aparat Hyrax 600 zł
Aparat bihelix 500 zł
Aparat pendulum 500 zł
Aparat lip – bumper 400 zł
Maska twarzowa 250 zł
Łuk podniebienny 100 zł – 250 zł
Naprawa aparatu ruchomego 100 zł – 200 zł
Wizyty kontrolne ( aparat retencyjny ) bezpłatnie