Nazwa usługi Cena usługi
Pierwsza wizyta ­ przygotowanie zęba 100 zł
Wymiana opatrunku w zębie 50 zł
   
Opracowanie i wypełnienie kanałów  tradycyjne maszynowe  reendo  mikroskop 
zęba 1 kanałowego 200 zł 260 zł 390 zł 500 zł - 550 zł
zęba 2 kanałowego 240 zł 360 zł 540 zł 700 zł - 750 zł
zęba 3 kanałowego 280 zł 460 zł 690 zł 900 zł - 950 zł
zęba 4 kanałowego 340 zł 580 zł 870 zł 1000 zł - 1160 zł
poszerzanie kanałów    + 60 zł za kanał    
Reendo (powtórne leczenie kanałowe)      + 50 % ceny standardowej  
Leczenie kanałowe pod mikroskopem        + 100% ceny standardowej