Nazwa usługi Cena usługi
Złamanie, pęknięcie 105 zł - 250 zł
Naprawa z wyciskiem 150 zł - 250 zł
Dostawienie zęba (jednego) 100 zł
Dostawienie klamry oraz każdy następny element 100 zł
Podścielenie protezy 300 zł - 500 zł w zależności od metody
Siatka 150 zł - 300 zł
Koszt prac szybkich +100%
Koszt prac natychmiastowych +150%